Рекомендована публікація

До дня пам'яті захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, в День вшанування захисників Донецького аеропорту, у медіатеці нашої школи для школярів початкової школи відбулася презентація жур...

В’ячеслав Чорновіл: людина, яка пробудила Україну

24 грудня 2017 року виповнюється 80 років від дня народження В’ячеслава Максимовича Чорновола – Героя України, одного із лідерів українського правозахисного руху, літературного критика, публіциста та журналіста.

До цієї дати шкільна бібліотека підготувала віртуальну  виставку «В’ячеслав Чорновіл: людина, яка пробудила Україну» і рекомендаційний список літератури «Символ незламного духу: В’ячеслав Чорновіл».

Він поспішав жити… Енергійний, динамічний, впевнений. Його біографічні сторінки – це невтомна боротьба за незалежну демократичну державу Україна.

Символ незламного духу: В’ячеслав Чорновіл

Грані творчості В. Чорновола 

Книжкові видання

Твори [Текст] : в 10 т. / В. Чорновіл ; Міжнар. благодійн. фонд В. Чорновола ; [редкол. : А. Пашко (голова) [та ін.] ; упоряд. та комент. В. Чорновіл]. - К. : Смолоскип, 2002 - 2006. -
В'ячеслав Чорновіл [Текст] : Біографія. Статті. Цитати / [відп. за вип. Р. Сушкo]. - К., 2007. - 35 с.
Заява Чорновола В'ячеслава Максимовича. Якутська АРСР. Чаппанда / [В'ячеслав Максимович Чорновіл] // Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод [Текст] : [в 4 т.] Т. 4 : Документи і матеріали. 10 грудня 1978 - 11 березня 1988 / упоряд. В. В. Овсієнко ; ред. : І. Рапп, В. Овсієнко ; худож.-оформлювач Б. Ф. Бублик ;  Харків. правозахисна група. - Х. : Фоліо, 2001. - С. 46-47.
Звернення ; Чому я заздрю Робертові Сендсу / [В'ячеслав Максимович Чорновіл] // Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод [Текст] : [в 4 т.] Т. 4 : Документи і матеріали. 10 грудня 1978 - 11 березня 1988 / упоряд. В. В. Овсієнко ; ред. : І. Рапп, В. Овсієнко ; худож.-оформлювач Б. Ф. Бублик ; Харків. правозахисна група. - Х. : Фоліо, 2001. - С. 204-211.
Лихо з розуму (портрети двадцяти „злочинців") [Текст] : зб. матеріалів / уклад. В. Чорновіл. - Париж: Вільна думка,1967. - 336 с. : іл., портр.
Останнє слово В. Чорновола ; Звернення В. Чорновола / [В'ячеслав Максимович Чорновіл] // Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод [Текст] : [в 4 т.] Т. 4 : Документи і матеріали : 10 груд. 1978 - 11 берез. 1988 / упоряд. В. В. Овсієнко ; ред. : І. Рапп, В. Овсієнко ; худож.-оформлювач Б. Ф. Бублик ; Харків. правозахисна група. - Х. : Фоліо, 2001. - С.160-166 .
Пульс української незалежності: колонка редактора [Текст] / В. М. Чорновіл. - К. : Либідь, 2000. - 623 с. : портр.
Я б обрав життя, яке прожив [Текст] / В. М. Чорновіл - К. : Вид. від. апарату НРУ, 2002. - 31 с. : іл.

Періодичні видання

„Я хотів би ще раз прожити своє життя" : уривки з автобіогр. / В. Чорновіл // Україна молода. - 2007. - 22 груд. - С. 6.
З літературно-критичної есеїстики В'ячеслава Чорновола : [листи до Галини Гордасевич] / В. Чорновіл // Сучасність. - 2004. - № 2. - С. 119-130.
Майбутнє України - тільки в об'єднаній Європі / В. Чорновіл // Час-тайм. - 1995. - 15 січ. - С. 3.
Цей крамольний пам'ятник. Йому 55 : [пам'ятник Т. Г. Шевченку в Києві] / В. Чорновіл // Голос України. - 1994. - 5 берез. - С. 5.
Будувати державу, а не суверенну провінцію / В. Чорновіл // Культура і життя. - 1992. - 15 серп. - С. 2.
Борис Грінченко на ниві народної освіти : [до 100-річчя з дня народж. Б. Д. Грінченка] / В. Чорновіл // Рідна школа. - 1963. - № 12. - С. 90-92.
Шукаючи „смисла" / В. Чорновіл // Дніпро. - 1965. - № 2. - С. 151-152. - Рец. на кн. : Петренко М. С. Гранітні віхи : вірші (К., 1964).

В'ячеслав Чорновіл на тлі українського відродження 

Книжкові видання

Великий українець В'ячеслав Чорновіл [Текст] : посібник / Львів. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд. : І. Лешнівська, О. Шматько]. - Перевид. з нагоди 10-х роковин з дня його смерті. - Львів : ЛОУНБ, 2009. - 39 с. : порт. - (Правда життя і образу ; вип.17).
Деревінський В. В'ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика [Текст] : монографія / В. Деревінський. - Тернопіль : Джура, 2011. - 224 с.
Касьянов Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років [Текст] / Г. В. Касьянов ; [голов. ред. Головко С. В.]. - К. : Либідь, 1995. - 221, [2] с., [16] арк. вклейки.
Томенчук Б. Він був Пророком у своїй Вітчизні. Роздуми серед ночі [Текст] / Б. Томенчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 47 с. : іл., портр.
Холодний М. Чорновіл [Текст] : поема-реквієм / Микола Холодний. - Дрогобич, 2001. - 32 с.
Чорновіл В'ячеслав [Текст] // Українська Гельсінська Група 1978-1982 : док. і матеріяли / упоряд. і зредагував Осип Зінкевич. - Торонто, Балтимор : Укр. Вид-во „Смолоскип" ім. В. Симоненка. 1983. - С. 783-937.
Чорновіл В'ячеслав Максимович (1937-1999): політик, журналіст [Текст] // Видатні постаті України : біогр. довід. / Г. Базильчук ; редкол. В. Г. Щокін (голова) [та ін.]. - К., 2004. - С. 821-824.
Чорновіл В'ячеслав Максимович (24. ХІІ. 1937, с. Єрки, тепер Катеринопіл. р-ну Черкас. обл. - 25. ІІІ. 1999) [Текст] : [фото] // Шевченківські лауреати, 1962-2001 : енцикл. довід. / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. - К., 2001. - С. 893-607.
Чорновіл В'ячеслав Максимович (24. 12. 1937 - 25. 03. 1999) [Текст] / І. Мельник // Довідник з історії України: (А - Я) / за заг. ред. : І. Підкови і Р. Шуста. - 2-ге вид., доопрац. і допов. - К. : Генеза, 2001. - С. 844-845.
Чорновіл В'ячеслав Максимович. Член групи з 22 травня 1979 року / [В'ячеслав Максимович Чорновіл] // Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод [Текст] : [в 4 т.] Т. 1 : Особистості / упоряд. Є. Ю. Захаров; ред. : І. Рапп, В. Овсієнко ; худож.-оформлювач Б. Ф. Бублик ; Харків. правозахисна група. - Х. : Фоліо, 2001. - С. 172-175.
Я є самодостатньою людиною [Текст] : [про В. Чорновола] // 100 видатних імен України : 1991 - 2001 / І. Шаров. - К. : Альтернативи, 2011. - С. 430-437.

Періодичні видання

 Бараневич Л. Два портрети в інтер'єрі : [про спогади Людмили Бараневич про В. Чорновола] / Л. Бараневич // Віче. - 2012. - № 7. -С. 64-65.
 Ковальчук А. „За тобою, Чорноволе, вся Вкраїна плаче" / А. Ковальчук // Українське слово. - 2012. - 4-19 квіт. (№ 14). - С. 7.
Рудик С. Борець за свободу України / С. Рудик // Українське слово. -  2011. - 25 лют. (№ 6). - С. 12.
Андрощук О. В. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів / О. Андрощук // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - С. 22-34.
Деревінський В. Участь В'ячеслава Чорновола у створенні Народного руху України / Василь Деревінський // Українознавство. - 2010. - № 1. - С. 142-147.
Життя за правду // Персона. - 2010. - № 1. - С. 28.
Деревінський В. Внесок В'ячеслава Чорновола у створення і діяльність УГС / В. Деревінський // Історичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 84-91.
Ковальчук А. Десять літ без В'ячеслава Чорновола / А. Ковальчук // Слово Просвіти. - 2009. - 29 берез.-1 квіт. (№ 12). - С. 1, 6.
Стенула Н. Світло нічної дороги. Він мислив себе винятково в опозиції до існуючої влади і тому заважав усім : [В. Чорновіл] / Н. Стенула // Закон і бізнес. - 2009. - 28 берез.-3 квіт. (№ 13). - С. 3.
Бурнашов Г. Вбивство на замовлення / Г. Бурнашов // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 21 серп. - С. 13.
Деревінський В. Ф. Моральне самопочуття В'ячеслава Чорновола в ув'язненні / В. Ф. Деревінський // Мандрівець. - 2008. - № 3. - С. 63-67.
Деревінський В. Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині ХХ ст. / В. Деревінський // Історичний журнал. - 2008. - № 5. - С. 73-82.
Регідайло Н. Природжений полеміст, майстер гострого слова, публіцист / Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 47-48.
Тарасюк Б. Дух, що тіло рве до бою : 25 бер. 1999 р. трагічно загинув Голова Народ. Руху України В'ячеслав Максимович Чорновіл / Б. Тарасюк // Час Руху. - 2008. - 25 берез. (№ 6).
Вирій О. Чорноволу нині було б 70 : у Снятині відкр. мемор. дошка / О. Вирій // Галицький кореспондент. - 2007. - № 5.
 Козловський Б. Східняк, за яким пішла Галичина / Б. Козловський // Високий замок. - 2007. - 22-23 груд. - С. 15 : фото.
    Козловський Б. У його лексиконі не було слів „москаль" і „комуняка" : 24 груд. В'ячеславу Чорноволу було б 70 р. : [кілька маловідомих фактів із життя справж. Героя України] / Б. Козловський // Високий замок. - 2007. - 20-26 груд. (№ 236). - С. 6.
    Нікітенко Л. І стоїть Чорновіл біля хати...: у рідних Вільхівцях відкрили пам'ятник відомому політику / Л. Нікітенко // Україна молода. - 2007. - 24 груд. - С. 5.
Чорновіл В. Не поступитися принципами / В. Чорновіл // Українська культура. - 2007. - № 12. - С. 4-5.
Горинь Б. В'ячеслав Чорновіл - ініціатор створення УГС / Б. Горинь // Вітчизна. -  2003. - № 7/8. - С. 133-137.

Інтернет-ресурси
Чорновіл В'ячеслав Максимович (біографія).

http://greatukrainians.com.ua/country/ukraine/304.html
Чорновіл В'ячеслав (1937 - 1999).

http://uk.wikiquote.org/
Чорновіл В'ячеслав Максимович (цитати).

http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/03/25/78404/
Без В'ячеслава Чорновола. Життя і безсмертя у ФОТО

http://www.youtube.com/watch?v=atOmLrBPEi4

Спогади про В. Чорновола/

www.radiosvoboda.org/content/article/24526224.html

В'ячеслав Чорновіл хотів будувати чесну Україну

http://bestpeople.com.ua/persona/293


В'ячеслав Чорновіл

Голодомор в Україні 1932-1933 років


Виставка

Голодомор 1932 – 1933 рр. – геноцид українського народу в друкованих спогадах свідків, творах літератури і мистецтва 

Голодомор в Україні

Голодомор 1932-1933 років у художній літературі

1. Барка, В. Жовтий князь : роман / В. Барка ; передм. М.Жулинського. — К. : Київська правда, 2003. — 319 с. : ілюстр.
Автор роману, який сам пережив голод і на власні очі бачив жахи канібалізму, розкриває страшну правду про трагічні події 1932-1933 рр. в Україні.
2. Бедзик, Ю. Гіпсова лялька : роман / Ю. Бедзик. — К. : Юг, 2004. — 288 с.Роман про нечувані страждання нашого народу в роки голодомору 1932-1933 років.
3. Вдовиченко, В. Голодомор: [добірка віршів] / В. Вдовиченко // Відлуння серця / В. Вдовиченко. — Одеса, 2005. — С. 33-44.
4. Воля, О. Степівщина : роман / О. Міщенко ; худож. оформ. С. Білая. — К. : Кобза, 2002. — 287 с. : ілюстр.Роман розкриває трагічні події штучної голодовки 1932-1933 років на Полтавщині.
5. Гуцало, Є. Голодомор / В. Гуцало // Сльози божої матері / Є. Гуцало. — К., 1990. — C. 3-84.Повість присвячено страшним подіям голодомору 1932-1933 рр. в Україні.
6. Збанацький, Ю. Кандьор / Ю. Збанацький // Ошукана віра / Ю. Збанацький. — К., 1989. — С. 40-59.Оповідання про життя українського села в період сталінізму та жахливий голод 1933 року.
7. Мак, О. Каміння під косою : повість / О. Мак ; худож. О.Коваль. — 2-е вид. — К. : Глобус, 1994. — 126 с.У повісті відомої української письменниці з Канади розповідається про голодомор 1932-1933 років, як неймовірну трагедію українського народу.
8. Руденко, М. Хрест : Поема / М. Руденко ; передм. І. Власенка; пер. на англ. Р. Татчина. — К. : Смолоскип, 1996. — 60 с.Філософське осмислення трагедії голоду тридцятих років в Україні.
9. Сивирин, А. І прости нам наші гріхи / А. Сивирин // Окупація / А. Сивирин. — Тернопіль, 2003. — С. 62-82.Оповідання відтворює драму голодомору 1933 року.

Книги та статті про голодомор 1932-1933-х років


1. Голод 1932-1933 років в Україні : причини та наслідки. — К. : Наукова думка, 2003. — 887 с.
Дослідження історії голодомору 1932-1933 років.

2. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. — К. : Політвидав України, 1990. — 605 с.
Збірник містить дослідження вчених та нові розсекречені архівні матеріали, які висвітлюють справжні причини, хронологічний перебіг та наслідки голодомору.

[Трагедія голодомору 1932-1933 років] : [добірка статей] // Пам'ять століть. — 2003. — №3. — С. 4-145.

3. Граціозі, А. Голод 1933 року був геноцидом проти українського народу : Сталін не прагнув винищити всіх українців, він хотів убити декілька мільйонів, аби змусити інших скоритися його владі / А. Граціозі // День. — 2007. — 9 верес. — С. 1, 4.

4. Кульчицький, С. 1933 : трагедія голоду. — К.: Т-во «Знання» УРСР, 1989. — 48 с.— (Сер.1 «Теорія і практика КПРС. Історія», №6)
У брошурі зроблено спробу оцінити масштаби голоду 1932-1933 рр. і викликаних ним демографічних втрат.

5. Кульчицький, С. Ціна «великого перелому» / С. Кульчицький ; худож. Ю. Щепкін. — К. : Україна, 1991. — 431 с.
У науковому дослідженні на конкретних фактах доведено, що голод 1933 р. був результатом злочинної діяльності надзвичайної хлібозаготівельної комісії, що діяла в Україні під керівництвом Молотова та Кагановича.

6. Макаренко, Н. Погляд із ХХІ століття : розсекречена пам’ять / Н. Макаренко // Молодь України. — 2007. — 6-10 верес. — С. 8.
Уривки з архівних матеріалів, документів-свідчень очевидців трагедії, які були представлені на виставці «Розсекречена пам’ять» у листопаді 2006 року в м. Києві.

7. Марочко В. Голодомор в українському селі / В. Марочко // Історія українського селянства. — К., 2006. — Т.2.— С. 178-199.
Розглядаються причини голоду, аналізується ситуація в українському селі, яка склалася внаслідок соціально-економічної політики радянської держави в 20-30-х роках ХХ століття.

8. Міщенко, О. Безкровна війна : кн. свідчень / О. Міщенко ; худож. оформ. С. Бівая. — К. : Молодь, 1991. — 174 с.
Документальні розповіді, «гіркі» свідчення тих, кому довелося пережити страшний голод 1933 року.

9. Святиня і голодомор : док. і матеріали з наук. архіву Шевченк. нац. заповідника / упоряд. О. Білокінь ; фоторепрод. І. Синящокий. — Канів, 2003. — 60 с.
Спогади-оповіді канівців (Черкаська область), які були свідками національної трагедії голодомору в Україні.

10. Смертю смерть подолали: голодомор в Україні 1932-1933. — К. : Україна, 2003. — 352 с.
У книзі трагедія голодомору 1932-1933 років висвітлюється як у загальноукраїнському, так і регіональних аспектах. Аналіз тогочасних подій органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців, оригінальними ілюстративними матеріалами.

11. Тевнен, Е. Голод 1932-1933 років в Україні очима французів, американців та інших людей Заходу : cучасний погляд / Е. Тевнен // Всесвіт. — 2003. — № 1-2. — С. 151-160.

12. Український голокост, 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т. 2 / за ред. Ю. Мицика; упоряд. А. Бойко та ін. — К. : Києво-Могилянська академія, 2004. — 442 с.

13. Шаповал, Ю. Голод 1932-1933 років : політичне керівництво УСРР і Кремль / Ю. Шаповал // Сучасність. — 2003. — № 6. — С. 78-101.

Зустріч з Мариною Павленко

13 грудня до нас в гості завітає українська поетеса, письменниця, художниця, науковець, педагог — Марина Павленко. Член національної спілки письменників України. Автор збірок поезій: «Бузкові зошити» (1997), «Час-папороть», «Душа осики», романів для підлітків «Русалонька із 7-В…», книги казок «Півтора бажання (Казки старої Ялосоветиної скрині)», повістей-казок «Домовичок з палітрою», «Домовичок повертається», повістей «Миколчині історії», «Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів?». Як художник-ілюстратор Марина Павленка стала відома завдяки оформленню видань своїх творів. 

Цікаве інттервью з письменницею : http://bukvoid.com.ua/events/interview/2012/11/10/104242.html