Рекомендована публікація

До дня пам'яті захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, в День вшанування захисників Донецького аеропорту, у медіатеці нашої школи для школярів початкової школи відбулася презентація жур...

Символ незламного духу: В’ячеслав Чорновіл

Грані творчості В. Чорновола 

Книжкові видання

Твори [Текст] : в 10 т. / В. Чорновіл ; Міжнар. благодійн. фонд В. Чорновола ; [редкол. : А. Пашко (голова) [та ін.] ; упоряд. та комент. В. Чорновіл]. - К. : Смолоскип, 2002 - 2006. -
В'ячеслав Чорновіл [Текст] : Біографія. Статті. Цитати / [відп. за вип. Р. Сушкo]. - К., 2007. - 35 с.
Заява Чорновола В'ячеслава Максимовича. Якутська АРСР. Чаппанда / [В'ячеслав Максимович Чорновіл] // Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод [Текст] : [в 4 т.] Т. 4 : Документи і матеріали. 10 грудня 1978 - 11 березня 1988 / упоряд. В. В. Овсієнко ; ред. : І. Рапп, В. Овсієнко ; худож.-оформлювач Б. Ф. Бублик ;  Харків. правозахисна група. - Х. : Фоліо, 2001. - С. 46-47.
Звернення ; Чому я заздрю Робертові Сендсу / [В'ячеслав Максимович Чорновіл] // Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод [Текст] : [в 4 т.] Т. 4 : Документи і матеріали. 10 грудня 1978 - 11 березня 1988 / упоряд. В. В. Овсієнко ; ред. : І. Рапп, В. Овсієнко ; худож.-оформлювач Б. Ф. Бублик ; Харків. правозахисна група. - Х. : Фоліо, 2001. - С. 204-211.
Лихо з розуму (портрети двадцяти „злочинців") [Текст] : зб. матеріалів / уклад. В. Чорновіл. - Париж: Вільна думка,1967. - 336 с. : іл., портр.
Останнє слово В. Чорновола ; Звернення В. Чорновола / [В'ячеслав Максимович Чорновіл] // Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод [Текст] : [в 4 т.] Т. 4 : Документи і матеріали : 10 груд. 1978 - 11 берез. 1988 / упоряд. В. В. Овсієнко ; ред. : І. Рапп, В. Овсієнко ; худож.-оформлювач Б. Ф. Бублик ; Харків. правозахисна група. - Х. : Фоліо, 2001. - С.160-166 .
Пульс української незалежності: колонка редактора [Текст] / В. М. Чорновіл. - К. : Либідь, 2000. - 623 с. : портр.
Я б обрав життя, яке прожив [Текст] / В. М. Чорновіл - К. : Вид. від. апарату НРУ, 2002. - 31 с. : іл.

Періодичні видання

„Я хотів би ще раз прожити своє життя" : уривки з автобіогр. / В. Чорновіл // Україна молода. - 2007. - 22 груд. - С. 6.
З літературно-критичної есеїстики В'ячеслава Чорновола : [листи до Галини Гордасевич] / В. Чорновіл // Сучасність. - 2004. - № 2. - С. 119-130.
Майбутнє України - тільки в об'єднаній Європі / В. Чорновіл // Час-тайм. - 1995. - 15 січ. - С. 3.
Цей крамольний пам'ятник. Йому 55 : [пам'ятник Т. Г. Шевченку в Києві] / В. Чорновіл // Голос України. - 1994. - 5 берез. - С. 5.
Будувати державу, а не суверенну провінцію / В. Чорновіл // Культура і життя. - 1992. - 15 серп. - С. 2.
Борис Грінченко на ниві народної освіти : [до 100-річчя з дня народж. Б. Д. Грінченка] / В. Чорновіл // Рідна школа. - 1963. - № 12. - С. 90-92.
Шукаючи „смисла" / В. Чорновіл // Дніпро. - 1965. - № 2. - С. 151-152. - Рец. на кн. : Петренко М. С. Гранітні віхи : вірші (К., 1964).

В'ячеслав Чорновіл на тлі українського відродження 

Книжкові видання

Великий українець В'ячеслав Чорновіл [Текст] : посібник / Львів. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд. : І. Лешнівська, О. Шматько]. - Перевид. з нагоди 10-х роковин з дня його смерті. - Львів : ЛОУНБ, 2009. - 39 с. : порт. - (Правда життя і образу ; вип.17).
Деревінський В. В'ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика [Текст] : монографія / В. Деревінський. - Тернопіль : Джура, 2011. - 224 с.
Касьянов Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років [Текст] / Г. В. Касьянов ; [голов. ред. Головко С. В.]. - К. : Либідь, 1995. - 221, [2] с., [16] арк. вклейки.
Томенчук Б. Він був Пророком у своїй Вітчизні. Роздуми серед ночі [Текст] / Б. Томенчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 47 с. : іл., портр.
Холодний М. Чорновіл [Текст] : поема-реквієм / Микола Холодний. - Дрогобич, 2001. - 32 с.
Чорновіл В'ячеслав [Текст] // Українська Гельсінська Група 1978-1982 : док. і матеріяли / упоряд. і зредагував Осип Зінкевич. - Торонто, Балтимор : Укр. Вид-во „Смолоскип" ім. В. Симоненка. 1983. - С. 783-937.
Чорновіл В'ячеслав Максимович (1937-1999): політик, журналіст [Текст] // Видатні постаті України : біогр. довід. / Г. Базильчук ; редкол. В. Г. Щокін (голова) [та ін.]. - К., 2004. - С. 821-824.
Чорновіл В'ячеслав Максимович (24. ХІІ. 1937, с. Єрки, тепер Катеринопіл. р-ну Черкас. обл. - 25. ІІІ. 1999) [Текст] : [фото] // Шевченківські лауреати, 1962-2001 : енцикл. довід. / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. - К., 2001. - С. 893-607.
Чорновіл В'ячеслав Максимович (24. 12. 1937 - 25. 03. 1999) [Текст] / І. Мельник // Довідник з історії України: (А - Я) / за заг. ред. : І. Підкови і Р. Шуста. - 2-ге вид., доопрац. і допов. - К. : Генеза, 2001. - С. 844-845.
Чорновіл В'ячеслав Максимович. Член групи з 22 травня 1979 року / [В'ячеслав Максимович Чорновіл] // Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод [Текст] : [в 4 т.] Т. 1 : Особистості / упоряд. Є. Ю. Захаров; ред. : І. Рапп, В. Овсієнко ; худож.-оформлювач Б. Ф. Бублик ; Харків. правозахисна група. - Х. : Фоліо, 2001. - С. 172-175.
Я є самодостатньою людиною [Текст] : [про В. Чорновола] // 100 видатних імен України : 1991 - 2001 / І. Шаров. - К. : Альтернативи, 2011. - С. 430-437.

Періодичні видання

 Бараневич Л. Два портрети в інтер'єрі : [про спогади Людмили Бараневич про В. Чорновола] / Л. Бараневич // Віче. - 2012. - № 7. -С. 64-65.
 Ковальчук А. „За тобою, Чорноволе, вся Вкраїна плаче" / А. Ковальчук // Українське слово. - 2012. - 4-19 квіт. (№ 14). - С. 7.
Рудик С. Борець за свободу України / С. Рудик // Українське слово. -  2011. - 25 лют. (№ 6). - С. 12.
Андрощук О. В. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів / О. Андрощук // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - С. 22-34.
Деревінський В. Участь В'ячеслава Чорновола у створенні Народного руху України / Василь Деревінський // Українознавство. - 2010. - № 1. - С. 142-147.
Життя за правду // Персона. - 2010. - № 1. - С. 28.
Деревінський В. Внесок В'ячеслава Чорновола у створення і діяльність УГС / В. Деревінський // Історичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 84-91.
Ковальчук А. Десять літ без В'ячеслава Чорновола / А. Ковальчук // Слово Просвіти. - 2009. - 29 берез.-1 квіт. (№ 12). - С. 1, 6.
Стенула Н. Світло нічної дороги. Він мислив себе винятково в опозиції до існуючої влади і тому заважав усім : [В. Чорновіл] / Н. Стенула // Закон і бізнес. - 2009. - 28 берез.-3 квіт. (№ 13). - С. 3.
Бурнашов Г. Вбивство на замовлення / Г. Бурнашов // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 21 серп. - С. 13.
Деревінський В. Ф. Моральне самопочуття В'ячеслава Чорновола в ув'язненні / В. Ф. Деревінський // Мандрівець. - 2008. - № 3. - С. 63-67.
Деревінський В. Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині ХХ ст. / В. Деревінський // Історичний журнал. - 2008. - № 5. - С. 73-82.
Регідайло Н. Природжений полеміст, майстер гострого слова, публіцист / Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 47-48.
Тарасюк Б. Дух, що тіло рве до бою : 25 бер. 1999 р. трагічно загинув Голова Народ. Руху України В'ячеслав Максимович Чорновіл / Б. Тарасюк // Час Руху. - 2008. - 25 берез. (№ 6).
Вирій О. Чорноволу нині було б 70 : у Снятині відкр. мемор. дошка / О. Вирій // Галицький кореспондент. - 2007. - № 5.
 Козловський Б. Східняк, за яким пішла Галичина / Б. Козловський // Високий замок. - 2007. - 22-23 груд. - С. 15 : фото.
    Козловський Б. У його лексиконі не було слів „москаль" і „комуняка" : 24 груд. В'ячеславу Чорноволу було б 70 р. : [кілька маловідомих фактів із життя справж. Героя України] / Б. Козловський // Високий замок. - 2007. - 20-26 груд. (№ 236). - С. 6.
    Нікітенко Л. І стоїть Чорновіл біля хати...: у рідних Вільхівцях відкрили пам'ятник відомому політику / Л. Нікітенко // Україна молода. - 2007. - 24 груд. - С. 5.
Чорновіл В. Не поступитися принципами / В. Чорновіл // Українська культура. - 2007. - № 12. - С. 4-5.
Горинь Б. В'ячеслав Чорновіл - ініціатор створення УГС / Б. Горинь // Вітчизна. -  2003. - № 7/8. - С. 133-137.

Інтернет-ресурси
Чорновіл В'ячеслав Максимович (біографія).

http://greatukrainians.com.ua/country/ukraine/304.html
Чорновіл В'ячеслав (1937 - 1999).

http://uk.wikiquote.org/
Чорновіл В'ячеслав Максимович (цитати).

http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/03/25/78404/
Без В'ячеслава Чорновола. Життя і безсмертя у ФОТО

http://www.youtube.com/watch?v=atOmLrBPEi4

Спогади про В. Чорновола/

www.radiosvoboda.org/content/article/24526224.html

В'ячеслав Чорновіл хотів будувати чесну Україну

http://bestpeople.com.ua/persona/293


В'ячеслав Чорновіл

Немає коментарів:

Дописати коментар